Fysioterapeuter


Fysioterapeut, MedAc Vibeke Løchte

Uddannet i 1982 fra fysioterapeutskolen i København. Har tidligere arbejdet som fysioterapeut på Bispebjerg hospital fra 1982-1996. Neurologisk afdeling, lunge-kirugiskafdeling, medicinsk afdeling og reumatologisk afdeling og endelig som afdelingsleder på ortopædkirugisk afdeling i 6 år.
Ejer af Bistrup fysioterapi fra 1996

Efteruddannelse:
Manuel terapi
Smertebehandling
Idrætsskader
MDT (McKenzie)
Behandling af brystopererede (Kirsten Tørsleff metoden)
Skoindlæg, Supersole
Ergonomi
Kraniosakral terapi
MedAc, Medicinsk Akupunktør


Fysioterapeut Leif Ziebell

Uddannet i 1982 fra fysioterapeutskolen i København. Har siden arbejdet med genoptræning på Rigshospitalet, Københavns Kommunehospital samt Frederiksberg hospital. Har arbejdet med krigsofre i mellemøsten i en periode. Har arbejdet som fysioterapeutkonsulent for Københavns fængsler. Ligeledes arbejdet på privatklinik.

Efteruddannelse:
Hemiplegiske/neurologiske patienter
Mc Kenzie (rygbehandling)
MT rygbehandling


Fysioterapeut Tina Hyldahl

Uddannet i 1997 fra Fysioterapeut skolen i København.
Har arbejdet på Kommunehospitalet i København på geriatrisk og rheumatologisk afdeling fra 1997-98. Har derefter fra 1999-2000 uddannet sig til miljøkoordinator med projekt i arbejdsmiljø- og miljøledelse.
Startet på Bistrup Fysioterapi 1. januar 2002.

Efteruddannelse:
Manuel Terapi
MDT (Mckenzie)
Behandling af brystop. (Kirsten Tørsleff metoden)
Ergonomi
Kraniosacral Terapi
Miljøkoordinator


Fysioterapeut Stina Andersen

Uddannet i 1997 fra fysioterapeutskolen i København.
Har arbejdet på Søborg Fysioterapi fra 1997-2007.
Har siden september 2007 arbejdet på Bistrup Fysioterapi.

Efteruddannelse:
MDT (Mckenzie)
Manuel terapi
Behandling af brystoperede ( Kirsten Tørsleff metoden)
Medicinsk træningsterapi
Akupunktur
Skoindlæg- supersole
Mulligan A


Fysioterapeut David Rysholt Christensen

Uddannet fra Fysioterapeutskolen i Næstved i januar 2010. Har under studiet arbejdet meget med skadesbehandling og forebygning hos volleyspillere og fodboldspillere, og har de sidste to sæsoner været tilknyttet Nordsjælland Håndbold´s Herre Ligahold som fysioterapeut.
Er meget interesseret i sportsskader, genoptræning, manuel behandling, Mulligan-konceptet og akupunktur. Har desuden skrevet bachelor om overbelastningsskader i skulderen.

Efteruddannelse:
Mulligan del A, B og C
Valgfag i akupunktur og ultralydsscanning

Fysioterapeut, phd Susan Warming
Uddannet i 1983 fra fysioterapeutskolen i Odense. Har udført selvstændige forskningsprojekter indenfor områder som: rygge, fysisk aktivitet, forebyggelse og arbejdsmiljø. Er for øjeblikket i gang med at afsluttet Ph.d. Efteruddannelse:
Manuel terapi
McKenzie (rygbehandling)
Forskningsmetodik

Recent Posts